Selv om Esso Slagentangen er besluttet nedlagt, har vi flere ansatte som arbeider der for å forberede til ny virksomhet og grønt skifte.
Vi er takknemlig for samarbeidet vi har med Midroc Mechanical AS som er vår oppdragsgiver på disse prosjektene