Green Employment

Vi tar ansvar for fremtiden og utdanner våre ansatte til å være engasjerte og opptatte av å ivareta miljø og arbeide for bærekraftig utvikling.
Slagen Industri

Hva er «Green Employment»?

Vi i Slagen Industri ønsker å være en bedrift som tar ansvar for fremtiden. Vi vil være business også om mange år og for å trygge vår egen fremtid ser vi det som viktig at vi tar del i ett felles løft.

Det er stort søkelys på miljø og bærekraft i dag, dette ønsker vi å være i forkant med, og utdanner våre ansatte til å være mer bevisste.

Det er mange måter å møte regler knyttet mot miljø og bærekraft på, men vi mener det starter med hver enkelt person. Det å ta egne valg gjør at engasjementet blir mer personlig

Vi utdanner våre ansatte til å være engasjerte og opptatte av å ivareta miljø og arbeide for bærekraftig utvikling.

Hva gjør vi?

  • Vi utdanner våre ansatte med å tenke på sitt eget forbruk, samt å utøve fornuftige og gode valg i arbeidsdagen.
  • Holde verktøyet godt vedlike slik at det har lengre varighet.
  • Være oppmerksomme på forbruk av råvarer og være nøyaktige i arbeidet.
  • Tariff-avtale der samtlige ansatte er medlem av fagforening.
  • Gode og fornuftige overnattingsløsninger og riktige transportalternativer.
  • Gode betingelser for våre ansatte.
  • Fornøyde ansatte gir bedre motivasjon.
  • Fornøyde ansatte.

Med gjennomføringen av en slik bevisstgjøring, ser vi at våre ansatte er mer fokusert på en mer miljømessig og bærekraftig arbeidsdag.

Kontakt oss i dag